Author: Contentbeheer
FEHAC
Nieuwscategorie: Landelijk
Nieuwskenmerk: FEHAC
Januari 2023
FEHAC 31 januari 2023    
 

Vergaderdag ALV van de FEHAC
 

Tijdens de laatste ALV hebben we met elkaar gesproken over de vraag welke vergaderdag en -tijdstip de voorkeur heeft van onze leden. Conform afspraak hebben we in de vorige nieuwsbrief een poll uitgezet. Voor alle dagen van de week kon gestemd worden op de middag of avond. De zaterdagmiddag is als duidelijke voorkeur naar voren gekomen. Op enige afstand werd de vrijdagmiddag tweede.

 

Wij zullen in het vervolg de ALV voor een zaterdagmiddag uitschrijven. Als het echt niet anders kan, kiezen we voor een vrijdagavond. 

De conceptnotulen van de ALV staan hier.

 

Enquete (land)bouwvoertuigen
 

Sinds 1 januari 2021 is ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ voor (land)bouwverkeer ingevoerd. Voor het Ministerie van I&W voert Royal HaskoningDHV een evaluatie uit om de effecten van deze wet in kaart te brengen.

 

Gedurende de evaluatie worden meerdere metingen uitgevoerd om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Deze vragenlijst voor bestuurders van landbouwvoertuigen is onderdeel van de 2-meting om de resultaten van de ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ in kaart te brengen.

 

De gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 15 februari 2023.

 

De vragenlijst staat hier.

 

 

Taxatievakdag vrijdag 21 april 2023

Taxatie is belangrijk voor de waarde van klassiekers in het geval van schade bij een ongeluk.
De commissie Verzekering & Taxaties organiseert de Taxatievakdag als bijscholing van taxateurs.

 

FIVA World Event klassieke bedrijfsvoertuigen IHF 

Op zaterdag 29 en zondag 30 juli wordt het Internationaal Historisch Festival (IHF) in Panningen (bij Venlo) georganiseerd.

Lees hier verder.

 

Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Het NRME is het register waar al het Mobiel Erfgoed van Nederland in opgenomen moet worden. FEHAC beheert NMRE-weg. Dit is de grootste sector qua aantallen. Hier is nog veel werk.

Hier kunt u lezen hoe het er mee staat.
 

 

Interclassics 2023

Enkele weken terug was er weer Interclassics in het MECC in Maastricht. FEHAC Academy bracht interessante lezingen.

Kijk hier voor een impressie.

 
 
Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
 
Colofon
FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
☏ 085 - 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl