Regio's

De vereniging kent naast landelijke ook regionale activiteiten. Daartoe wordt het land opgedeeld in een aantal regio's, die op kleine schaal eigen activiteiten ontplooien. Regioactiviteiten zullen nooit landelijke activiteiten van de vereniging doorkruisen. Het bestuur stelt per regio een of meer coördinator(en) aan, die verantwoordelijk is/zijn voor de regioactiviteiten. Hij / zij overlegt met de evenementencoördinator over de aard en de frequentie van de activiteiten. Het bestuur stelt iedere regio jaarlijks een budget ter beschikking, dat dient te worden gebruikt voor organisatiekosten. Regiocoördinatoren leggen één keer per jaar financiële verantwoor­ding af aan de penningmeester.
Club Triumph Holland is verdeeld in 5 regio’s te weten:

  • Regio Noord: postcode 78, 79, 82 t/m 99
  • Regio Oost: postcode 69 t/m 77, 80 en 81
  • Regio Midden: postcode 12, 13, 34 t/m 42, 65 t/m 68
  • Regio West: postcode 10, 11, 14 t/m 33
  • Regio Zuid: postcode 43 t/m 64