start probleem tr6

het lijkt er op dat bij starten de motor geen lucht aanzuigt, waardoor ook geen benzine in de motor komt. gecontroleerd slangen rembekrachtiger, rembekrachter was niet verdacht, waar zou verder het probleem gezocht moeten worden?

Wie heeft tip om mij verder te helpen.

Vriendelijke groet,

Frits Kranendonk

startprobleem TR6

Even voor de duidelijkheid, het probleem was een "driving gerar" die 180 graden fout stond. De kabels verzet en starten/lopen.

rotoras 180 graden verdraaid

Jawel, jawel. Het kan, maar duurt nooit lang. Om te voorkomen dat de rotoras 180 graden verdraaid in het slot van de aandrijving zakt, is de 'key' -de spie die dwars door de voet van de rotoras steekt- iets uit het midden geplaatst, evenals het slot -de sleuf die in het aandrijvende tandwiel is aangebracht-.

Bij voldoende slijtage van de rotoras in het kanaal in de voet van het rotorhuis, is het mogelijk dat je toch op 180 graden verdraaid 'aangrijping' voelt. Maar de rotoras zakt dan niet tot aan de aanslag naar beneden en steekt met de spie schuin in het slot. Een keer komt de rotoras dan omhoog en dan ben je de aandrijving kwijt. Kan je de rotor met de as vrij ronddraaien. Je merkt ook dat de verdelerkap er moeilijk op wil. Dit komt doordat de rotoras te veel omhoog steekt. Het veertje van het koolstofstift bovenin de verdelerkap is dan helemaal aangedrukt.

Wanneer je de bougiekabels in aangepaste volgorde hebt aangebracht omdat de rotoras 180 graden verkeerd stond, krijg je de motor niet aan de loop wanneer je de rotoras in de juiste stand met de spie in het slot laat zakken. Dat lukt weer, als je de harpsluiting weer plat geslagen hebt en die niet meer -met een bolle rug- de spie uit het slot tilt en de bougiekabels in de bedoelde volgorde aanbrengt.

rotoras

de "driving gear"onder de verdeler kan wel degelijk verkeerd gemonteerd worden.

komt een enkele keer voor, dit was en is bij de betreffende TR6 het geval. zodoende kan je twee dingen doen om e.e.a. op te lossen, namelijk of  de "driving gear"demonteren en 180 gr draaien en weer monteren. Een 2e oplossing is om voorlopig de bougiekabels even om te zetten.

bij advies op afstand was optie 2 de meest eenvoudige.

het resultaat was en is dat de auto start en loopt.(sinds week 29)

startprobleem

Je zoekt zelf al in de richting van een luchtlek. Bij het starten gaan de zuigers natuurlijk gewoon op en neer en bij elke inlaatslag zuigt de motor ongeveer 400 cc lucht aan. Die hoeveelheid lucht moet helemaal door de carburateurs gaan als er geen luchtlek is. Een luchtlek kan optreden waar het spruitstuk tegen de kop aan zit. Controleer dus of alle moeren 'aan' gedraaid zitten. Met een spuitbusje 'starthulp' of WD40 kan je tijdens het starten over de rand van de pakking spuiten (ook van onderaf), wanneer dan de motor williger is om aan te slaan is je pakking lek. Dan heb je de bouten waarmee de carburateurs op het spruitstuk zitten, alle vier de moeren dus even navoelen of die goed 'aan' zitten. Wanneer je de luchtfilterkast eraf gehad hebt, kan het zijn dat je bij het weer aanbrengen de pakkingen op hun kop hebt gemonteerd. Bij de meest gebruikelijke carburateurs zit er een luchtgaatje in de buitenste flens van de carburateurs, waarmee de ruimte onder de vacuümkamer boven de venturi 'buitenluchtdruk' krijgt, waarmee de zuiger in de vacuüm kamer omhoog geduwd wordt onder invloed van de depressie vlak voor de smoorklep die boven de zuiger heerst. De luchtfilters kunnen zo vervuild zijn dat er te weinig lucht binnen komt in de verbrandingskamers. Soms zijn de zuigerveren ineens zover versleten, dat er veel gas tijdens de verbranding langs de zuiger het carter invliegt, waardoor de carterontluchting oliefluimen uitblaast. Als de carterontluchtingsslangen in het luchtfilter eindigen, zijn de filters snel dichtgeslagen met oliemist.

Maar, weet je zeker dat het niet aan de ontsteking ligt.

Maar, weet je zeker dat de carburateurs wel (genoeg) benzine krijgen (gaatje in het diafragma van de benzinepomp). Zitten de filters / het filter in de benzineleiding vol (verstopt)?

Is deze storing ineens gekomen, of langzamerhand ontstaan en erger geworden? Heb je onlangs iets aan de motor gedaan, waar deze storing het gevolg van kan zijn? Vertel eens wat meer over je recente ervaringen. dat kan ons dichter bij de oorzaak brengen.

startprobleem

Even voor de mee-lezers; het blijkt dat Frits en ik bij elkaar in de buurt wonen, dus we hebben even samen bij de auto gekeken. We deden de verdelerkap eraf en tussen duim em wijsvinger konden we de rotor bijna zonder weerstand ronddraaien. Dat klopt dus niet! Om er achter te komen of er misschien iets verkeerd zat, de harpsluiting aan de voet van de ontstekingstoren even open gedraaid, zodat de toren uit het motorblok getild kon worden. De harpsluiting zat wel goed om de voet van de toren, hoewel, bij nader inzien, zat die ondersteboven. Als je een harpsluiting bekijkt zitten de twee oren waar de bouten doorheen gaan om de sluiting op het blok vast te schroeven iets verzet ten opzichte van het vlak van het oog van de sluiting, die op het pasvlak van het gat in het motorblok moet rusten. Doe je hem op zijn kop, dan gaat dus de rotoras minder diep het blok in. Onderaan de rotoras zit een spie dwars door de as die in een slotsleuf van het aandrijfwiel voor de as moet steken. Met de harp op zijn kop, kan je dus net de rotor draaien, zonder dat de spie echt vastgrijpt in de slotsleuf.

Een vraag die nu nog bovenblijft is, dat er oorspronkelijk een pakking onder de harpsluiting hoort te zitten om de as op de juiste diepte in het aandrijftandwiel te laten steken. Die pakking zat er niet tuseen. Wellicht is die weggelaten omdat ervaren werd dat de as niet diep genoeg kwam om de spie goed in de sleuf te laten vallen. Is de ontstekingstoren die in deze auto zit wel de oorspronkelijke ontstekingstoren, of komt die uit een ander type Triumph zescilinder? Vraag is ook; of je onder het aandrijftandwiel een vulring kunt leggen waardoor de spie dieper in de gleuf komt te steken, waardoor de aangrijping in elk geval steeds in orde is? Vraag is ook; of er dunnere en dikkere harpsluitingen in omloop zijn?

Wie kan ons helpen met deze vragen?