DNTD Niet in Beesd maar in Doorn

Lees net bij de collega TR club dat DNTD niet in BEESD maar in DOORN op landgoed beukenrode ( www.beukenrode.nl ) plaats vind ???

GRT Hans

DNTD nu in Doorn

Op onze algemene vergadering werd bekend gemaakt dat bij het eerste voorbereidende bezoek aan de Heerlijkheid terloops wrd meegedeeld dat het gebruikelijke terrein niet weer gebruikt mocht worden omreden van de sporen die de auto's in het gras maakten. Het alternatieve terrein bleek eigenlijk geen graszode te hebben, dus, bij een beetje regen zou dat helemaal een modderpoel worden. Maar, er bleek geen argumenteren aan.

Dus, is er terstond omgezien naar een andere gastheer en die blijkt in Doorn een 'buiten' te hebben.

Inmiddels hebben degenen die  digitale 'nieuwsbrief' ontvangen hierover rechtstreeks van het bestuur bericht gekregen.