Cylinderkop TR6 verwijderen

Weet iemand een simpele oplossing?

Ik dacht even eenvoudig de cylinderkop eraf te halen van mijn TR6-blok. De moeren eraf, dat was een makkie, van de 7 draadeinden aan de buitenkant, kwamer er 3 mee los. Maar de andere 4 zitten met veel roest nog vast in de kop en dus komt de kop er niet af. Weet iemand een oplossing?

Koos

Gelukt

Met veel geduld, de tips van Wim en veel kruipolie + een beetje hulp van een takel is de kop eraf!!

Cylinderkopbouten

Heb je nog mazzel dat het niet een aluminium kop is. Er is dus geen sprake van electrolyse. Het is gewoon ijzerroest. Het overvloedig gebruik van WD40 en/of andere oplosmiddelen (cola) gedurende langere tijd, is in het algemeen de meest gelezen aanwijzing. Intussen speelt je ongeduld op. Een uitlaat daarvoor kan zijn dat je twee moeren tegen elkaar in op het topje van het draadeind vastdraait, waarbij de bovenste moer 'flush' met de kop van het draaeind komt te zitten. Nu daar met een zware hamer zo zachtjes/hard op hameren dat je het draadeind net niet stuikt, het draadeind moet 'schrikken' in de winding in het tapgat in het dek van het blok. Onderwijl draai je met een sleutel de onderste moer zoveel vaster tegen de bovenste aan, dat die net niet meedraait. Waarschijnlijk moet je daarvoor de sleutel 'verlengen'.

Wanneer dit niet snel genoeg tot het gewenst resultaat leidt, kan je de tegengestelde beweging inzetten; draai de onderste moer zover los, dat je beide moeren tegelijk naar beneden kunt draaien en zet ze dan met een 10% hoger koppel dan aangegeven vast op de kop. Inplaats van het draadeind naar beneden te werken, rek je het zo op, wat weer breuken in het roest veroorzaakt. Je kunt de onderste moer weer tegen de bovenste vastdraaien vlak voordat je het hogere koppel erop zet, waardoor het draadeind dieper de kop in gaat en de roestmantel in tegengestelde draairichting verbroken wordt.

En, intsussen blijven zingen!