Spitfire techniek

Triumph autotechniek

Zoals elke rechtgeaarde autofabrikant leverde Triumph ook werkplaatshandboeken bij de types auto’s die ze produceerden. Als liefhebber kan je er veel baat bij hebben wanneer je zo’n uitgebreide documentatie bij de hand hebt. Velen hebben er dan ook een flink bedrag voor over om nu nog in het bezit van een oorspronkelijk exemplaar te komen.
Wanneer je dat niet lukt, kun je al heel blij zijn wanneer je nog een exemplaar van de ‘Haynes- handboeken betreffende jouw auto te pakken kunt krijgen.
Maar, waar velen tegenaan lopen, is het technische Engels waarin die boeken geschreven zijn. Zeker wanneer je eigen beroepsopleiding in een heel andere richting ging dan autotechniek. Er is toch sprake van vakjargon en er wordt wel heel veel ‘bekend’ verondersteld. Het lezen gaat wel, maar het begrijpen is toch moeilijk.
Er is nog een aspect. De genoemde handboeken werden geschreven in de tijd dat de modellen op de markt kwamen. In de tijd dus, waarin er nog niets bekend was over de problemen die je met deze wagentjes krijgt wanneer ze enkele tientallen jaren oud zijn. Bovendien zijn de tijden veranderd en dat komt tevoorschijn bij de brandstof waar je het nu mee moet doen en de smeerolie die tegenwoordig beschikbaar is en de elektronische ontsteking die tegenwoordig te koop is.
Gevolg is, dat, wat je in de werkplaatshandboeken niet vindt, moet opzoeken op het internet, waar je al ‘google’end een schat aan informatie tegenkomt die door andere liefhebbers in de vorm van fora aan het grote publiek werd toevertrouwd.

Welnu, in de loop van jaren is juist deze informatie verzameld en gerubriceerd ondergebracht in een uitgebreid document wat toegankelijk gemaakt is met een trefwoorden register. En dat document staat nu op de CTH-website, in het digitale archief (trefwoord “autotechniek”),  bereikbaar voor leden van de vereniging.

Een voorbeeld: Nergens lees je dat je het afstellen van de carburateurs bij een Spitfire moet beginnen door de stand van de benzine in de beide vlotterkamers ‘gelijk’ te zetten. En dat je dit bereikt door de stand van de benzine in de rechter carburateur iets hoger te zetten dan in de linker carburateur. Gek hè? Maar dat komt doordat de motor in het chassis wat achterover helt en de vlotterkamer van de achterste carburateur links zit en die van de voorste rechts. En, begrijp je nu dat de vloeistofspiegel in de voorste carb iets hoger moet staan dan die in de achterste om -wet van de communicerende vaten- in de sproeiermonden ‘even’ hoog uit te komen?
Een ander ‘typisch’ voorbeeld: Toen de 12 volt installaties werden ingevoerd, bedacht men het foefje van een ‘weerstandsdraad’ in de voedingslijn van de bobine, waardoor die nog -gewoon- op 6 tot 9 volt werkte. Dit bood de mogelijkheid om -tijdens het starten- de bobine tijdelijk de volle 12 volt stroom te geven via een schakeling over het startrelais. Ondanks dat de startmotor zoveel stroom neemt, bleef er dan toch een krachtige vonk over. Mooi gevonden! Maar tegenwoordig lees je herhaaldelijk op de fora de vraag hoe het komt dat bij het starten de motor loopt en -zodra je de sleutel terugdraait uit de ‘start’-stand- de motor weer afslaat.
Kijk, dat is nou het interessante van het document ‘Triumph autotechniek’, daar worden zulke dingen uitgelegd en de oplossing aangedragen.

Je vindt daar ook de uitleg van hoe de koeling werkt en de carburatie en de ontsteking en de distributie en de transmissie en de wielophanging, beremming en besturing en nog wat algemeenheden. Bovendien wordt er in die hoofdstukken beschreven hoe je het algemeen onderhoud kunt doen en hoe je storingen opspoort en die verhelpt en hoe je reparaties kunt doen en revisie en restauratie kan worden aangepakt.
Daar kan je veel voordeel bij hebben en het lidmaatschap van de CTH is dan niet eens zo duur.