Bestuur

Op 18 november 2018 heeft onze voorzitter Alex Hegie aan het bestuur bekend gemaakt dat hij zijn functie per direct neerlegt. Om gezondheidsredenen kan hij de functie niet langer vervullen. Het bestuur respecteert het plotselinge besluit en heeft zich inmiddels uitgesproken over de tijdelijke benoeming van een ad-interim voorzitter.
Conform artikel 21.1 van de statuten van CTH zal de heer Jan P. Vos, die al als redacteur in het bestuur zitting had, als ad-interim voorzitter optreden tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering in 2019. Tijdig zullen de leden over de opvolging van de voorzitters functie worden geïnformeerd. Als bestuur zullen we Alex nog op gepaste wijze bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid als voorzitter van onze vereniging.

 

Jan Vos Voorzitter (ad-interim)
Jan Vos
06-14 19 36 22
email: voorzitter@triumph.nl
 
Gédo Kuiper Secretaris/Public Relations
Gédo Kuiper
06-54 722 146
email: secretaris@triumph.nl
 
Maja Zuurmond Penningmeester/ledenadministratie
Maja Zuurmond
0545-27 36 94
email: penningmeester@triumph.nl
 
Jan Vos Redactie
Jan Vos
06-14 19 36 22
email: redactie@triumph.nl
 
Theo Ouborg Evenementen coördinator
Theo Ouborg
06-53 29 05 63
email: evenementen@triumph.nl