Wat gebeurt er met account/wachtwoord-gegevens?

De gebruikte account-, wachtwoord- en email-gegevens worden opgeslagen in een database en zijn voor buitenstaanders niet raadpleegbaar. Zij zijn specifiek bedoeld voor toegangscontrole.

De accountnaam wordt zichtbaar bij het gebruik in het Forum.

De webmaster zal in incidentele gevallen het email-adres gebruiken om een bericht naar de betreffende gebruiker te sturen. Verder kan de webmaster op verzoek van een gebruiker het wachtwoord wijzigen.

Indien misbruik gemaakt wordt van een account, zal de webmaster het betreffende account blokkeren.