9 april drivers session Ede

Verleden jaar augustus waren we te gast bij Imparts in Ede voor de Triumph Connect Tour. Het was een uitgelezen dag en het is dan niet vreemd dat we aangename herinneringen hebben aan de uurtjes dat we te gast waren bij Wilco Beijer.
Het is dan ook niet vreemd dat onze gastheer van toen daar op terugkomt.

Bij het uitzenden van de vorige opwekking voor de Drivers session in Leusden, kwam er een mailtje terug met de suggestie om deze bijeenkomst eens bij Imparts in Ede te houden.
Nu was het idee al eerder geopperd om deze maandelijkse bijeenkomst in de ‘zomermaanden’ eens op andere plaatsen te houden. Leusden ligt weliswaar tamelijk centraal in de regio midden, maar, leden die wat meer in de periferie van ons gebied wonen zou je toch aardig ‘tegemoet’ kunnen komen, door de drivers session ook eens ergens anders te houden.
Een welkom aanbod dus, dat van Wilco Beijer. Waar we dankbaar gebruik van willen maken.

Zoals gebruikelijk richten we ons op acht uur ‘s avonds als tijdstip voor samenkomst. Het adres is; Bonnetstraat 33, 6718 ZN, Ede.
Ton Wissing kwam met het idee om de gelegenheid te bieden om die avond vanaf restaurant Oud Leusden samen naar Ede te rijden. Vertrektijd daar is dan kwart over zeven. Tevoren aanmelden hoeft niet. Wie er is kan aansluiten.
Natuurlijk maakt Wilco van de gelegenheid gebruik om te laten zien wat hij ‘in huis’ heeft. Wat hij ‘te koop’ heeft en welke diensten hij kan aanbieden. Dat zal heel wat stof tot gedachten­wisseling bieden.

We zijn natuurlijk heel benieuwd welke ‘nieuwe gezichten’ we bij gelegenheid van deze Drivers Session te zien krijgen. Intussen is de ‘zomertijd’ aangebroken, dus de avond is dan sinds een paar weken een uur langer. Dat moet toch uitnodigend zijn om in het karretje te springen en eens te komen kijken wie er gewoonlijk op deze bijeenkomsten hun gezicht laten zien.
Waar we op hopen, is, dat er zich ook andere gastheren in ons gebied (of net daarbuiten) aandienen om een Drivers Session bij ‘hun aan huis’ te heben. Volgen ons moet het  idee aanstekelijk werken. En de keerzijde van de medaille is, dat meer leden eens kennis komen maken met de gezellighied en kameraadschappelijkheid van deze bijeenkomsten. Van harte aanbevolen, dus. Ook mensen uit ons omringende regio’s, van harte welkom. Zo kom je nog eens ergens.