Clubpagina

Het doel van Club Triumph Holland (CTH) is het bewaren en rijdend houden van alle in Nederland aanwezige auto’s die onder de namen Triumph en Standard of die met Triumph techniek gebouwd zijn. Club Triumph Holland is door deze brede doelstelling de paraplu voor een grote verscheidenheid aan Triumph’s.
Club Triumph Holland is opgericht in 1976 en is aangesloten bij de FEHAC, de Federatie Historische Automobielclubs.

Het CTH lidmaatschap maakt je onderdeel van een netwerk van liefhebbers dat zowel landelijk als regionaal actief is. Landelijk organiseert CTH zo’n 9 Evenementen per jaar, die voor leden gratis of tegen een gereduceerd tarief toegankelijk zijn. Een jaarlijks terugkerende traditie is de Dutch National Triumph Day. Een dag waarbij gezelligheid en verbroedering de kernbegrippen zijn geworden met daarbij een concours in diverse klassen. Verder worden toerritten, technische meetings en een grote onderdelendag georganiseerd. CTH ontbreekt uiteraard niet op evenementen en beursen met een Engels karakter zoals British Car & Lifestyle en de British Auto Jumble.

Naast de landelijke evenementen vinden er in de verschillende regio’s activiteiten plaats zodat je ook in je eigen omgeving Triumph liefhebbers kunt ontmoeten. Deze bijeenkomsten zijn voor leden gratis, voor de toerritten wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Elke regio heeft een (of meer) eigen coördinator(en)die zorgen voor deze regelmatige lokale bijeenkomsten (kijk voor adressen op de regio-pagina's).

Middelpunt van CTH is ons clubblad, de Triumph Tribune, dat 6x per jaar verschijnt. Hierin nieuws over de clubactiviteiten, artikelen over Triumph’s, hun historie en hun techniek, reisverslagen en advertenties op Triumph gebied. Door de grote modellenrange binnen Standard en Triumph is de Triumph Tribune een steeds weer verrassend blad waarvoor u bij de brievenbus gaat wachten!

De registers zorgen ervoor dat de club een zo goed mogelijk beeld krijgt van alle rijdende en verdwenen Triumph’s. Voor specifieke type-informatie kunnen leden hierop terugvallen. De registers staan de leden verder zoveel mogelijk bij wanneer er technische problemen zijn. Door de grote verscheidenheid en modellen binnen CTH en de grote uitwisselbaarheid van onderdelen is er veel kennis beschikbaar.

Als extra is er een Technische Commissie met een Technische Coördinator.

De clubartikelen-winkel biedt een scala aan Triumph artikelen: van T-shirt tot technische literatuur en is op grote meetings vertegenwoordigd in de clubstand.

Kortom, Club Triumph Holland is er voor iedere Triumph liefhebber: iedereen is bij ons van harte welkom. Het bezitten of rijden van een Triumph is geen voorwaarde: belangstelling voor het merk is genoeg. De contributie (52,50 Euro (50 Euro bij automatische incasso) plus éénmalig 9 Euro inschrijfgeld) ligt al jaren onder die van een tank benzine dus dat hoeft geen bezwaar te zijn. U kunt zich hier online aanmelden als lid!

U kunt zich ook inschrijven door de CTH folder te downloaden en ingevuld op te sturen