ALV 2019

ALGEMENE LEDEN VERGADERING – 24 februari 2019

We nodigen u graag uit de ALV bij te wonen op zondag 24 februari a.s. waarbij we een jaarlijks wisselende vergaderlocatie aandoen in combinatie met een interessant ochtendprogramma en een gezamenlijke lunch.

 

 

In 2019 valt de eer weer te beurt aan Regio Midden om de ALV te ontvangen. Dit keer wordt u als CTH-lid voor het traditionele ‘automotive’ ochtendprogramma verwacht bij het Reuvers’ Autosloperij Museum (in wording) in Tiel, een heuse overdekte autosloperij anno ‘50er en ’60er jaren. Het museum is nog niet helemaal klaar. Maar het lijkt ons juist leuk om getuige te zijn van de opbouwfase van deze omvangrijke verzameling voertuigen en parafernalia. Wij kennen in ieder geval geen tweede locatie op dit gebied. Met veel herkenbare autowrakken uit vervlogen tijden en een rondleiding met de uitleg over de verschillende sloopmethoden van toen, is het weer eens iets heel anders! Het adres is Latensteinse Middenweg 4 te 4005 EJ Tiel.

 

 

Als afsluiting van het ochtendprogramma kunt u deze dag gebruik maken van een gezamenlijke lunch op locatie tegen een eigen bijdrage van € 10,- per persoon. We vragen u vóór 17 februari a.s. uw deelname aan het sloperijmuseum met of zonder de lunch kenbaar te maken. Afrekenen voor de lunch kunt u op de dag zelf.

In de middag kunt u de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) bijwonen, die zal worden gehouden in de Rijnzaal van het nabijgelegen Restaurant de Betuwe, Hoogkellenseweg 7 te 4004 JB Tiel. De ALV is uiteraard ook zonder het ochtendprogramma toegankelijk, dat laten wij geheel aan uw eigen voorkeur over. Na de ALV wordt u een hapje en drankje van de club aangeboden. Onderstaand het dagprogramma:

                10.30 - 11.00 uur: Ontvangst met koffie / thee en een versnapering bij Reuvers’ Autosloperij Museum
  11.00 - 12.30 uur: Museumbezoek (bij voorinschrijving / gratis voor CTH leden)
  _______________________________________________________________
  12.30 - 13.30 uur: lunch bij Reuvers’ Autosloperij Museum (bij voorinschrijving / € 10,- pp)
  _______________________________________________________________
  14.00 - 16.00 uur: Algemene Ledenvergadering met jubilarissen (25 én 40 jaar)
  16.00 - 17.00 uur: Afsluiting met hapje en drankje van de club

 

Belangrijk!!

Vergeet niet, zowel voor het museumbezoek als de lunch dient u zich vooraf, doch uiterlijk 17 februari 2019, aan te melden bij onze secretaris René Hustinx, per mailbericht op secretaris@triumph.nl. of telefonisch op 06-53356191 (svp 19.00 / 21.00 uur). Voor de ALV is uiteraard geen vooraanmelding vereist.

 

 

 

AGENDA

1.
         
Opening door de voorzitter.
 
2.
 
Uitreiking jubileumspelden die 25 of 40 jaar lid zijn
 
3.
 
Notulen ALV 2018
 
4. Mededelingen en/of binnengekomen stukken:
 

a. Aanpassing huishoudelijk Reglement inzake AVG Privacy wetgeving
b. Aanpassing contributie 2020
c. Ontwikkelingen nieuwe CTH website (vacature contentbeheerder)

 

5. CTH Organisatie:
  a. Regio’s & Registers
b. CTH Clubshop
c. Evenementen Commissie
d. PR Commissie
 
6. Terugblik op 2018 / Agenda 2019:
 

a. Dutch National Triumph Day & Triumph Parts Day 2018
b. Landelijke evenementen 2019
c. Bokaalritten 2019

 

7.
 
Uitreiking van de Club Triumph Holland Bokaal 2018
 
8.

 

Financieel verslag
a. Verslag van de kascommissie over 2018
b. Benoeming kascommissie 2019
c. Financieel verslag 2018 / Begroting 2019
 
9.
 

Bestuurszaken.
a. Aftreden secretaris René Hustinx en tussentijds vertrek voorzitter Alex Hegie
b. Verkiezing nieuwe bestuursleden
c. Rooster van aftreden.
 

10.
 
Rondvraag
 
11. Sluiting

Hierboven staat de definitieve agenda van de ALV afgedrukt. Afhankelijk van de actualiteit en/of ingezonden stukken zal deze kunnen worden aangepast.

BijlageGrootte
Verslag aan de leden ALV 2019.pdf32.39 KB